Bakkersoordsekade 4-16
Havennummer 2918
3195 GN, Pernis
010 416 92 96

Metaalrecycling

Het proces metaalrecycling:

Inkoop
Inkoop vindt deels plaats bij vaste relaties, deels bij incidentele, vaak projectgebonden leveranciers.  Ons streven is de kring van toeleveranciers verder uit te breiden. Wij volgen hierbij de ontwikkelingen in de metaalrecycling branche dagelijks op de voet, zodat actuele condities voor aangeboden producten gegarandeerd zijn.

Ingangscontrole van ingekochte materialen
Acceptatie van de aangevoerde producten verloopt volgens een vaste procedure. Administratieve controle, visuele inspectie en weging (op de eigen weegbrug) vormen daarvan standaardonderdelen. Ook controle op eventueel radioactief schroot maakt deel uit van de standaardprocedure. Bovendien beschikken wij voor de controle van bijzondere partijen materiaal over geavanceerde analyseapparatuur.

Opslag
Na de ingangscontrole wordt bepaald waar het aangeleverde product of partij zal worden opgeslagen. Het lossen gebeurt standaard met speciaal uitgeruste mobiele kranen en heftrucks. Hierbij wordt uiteraard al rekening gehouden met de volgende fases in het proces. Als daar aanleiding toe is, kunnen producten opgeslagen worden op het omvangrijke vloeistofdichte deel van het terrein; zelfs overdekte opslag in de 3 beschikbare loodsen behoort tot de mogelijkheden.

Sorteren en bewerken
Opgeslagen producten moeten vaak eerst worden bewerkt en gesorteerd voordat ze, gescheiden naar materiaalsoort, kunnen worden toegeleverd aan gespecialiseerde bedrijven voor verder hergebruik of recycling. De bewerkingen die bij Metaalhandel Ketting worden uitgevoerd, bestaan veelal uit: demonteren, slopen, inkorten, terugbrengen tot hanteerbare afmetingen, materialen scheiden van elkaar, enz. Bewerken en sorteren gebeurt zoveel mogelijk mechanisch met behulp van mobiele scharen en mobiele kranen, die voorzien kunnen worden van hulpapparatuur, zoals scharen en sorteergrijpers. Het brede scala van aangevoerde producten valt door deze werkwijze voor ongeveer 95 procent uiteen in bewerkbare, te recyclen materialen.

Restfracties die definitief uit de kringloop verwijderd moeten worden, zoals afgetapte olie, worden gedocumenteerd afgevoerd naar erkende verwerkers.

Verkoop
Voor de afzet van onze metalen beschikken wij over een gespecialiseerd netwerk van duurzame relaties. Uitbreiding van dit netwerk behoort evenwel tot de mogelijkheden.

Transport
Het aan- en afvoertransport van schroot(afval) is omgeven met complexe regelgeving, inclusief de bijbehorende warwinkel van documenten. Door onze jarenlange ervaring hebben wij de expertise in eigen huis om ieder transport op de juiste wijze uit te voeren en te documenteren. Het spreekt vanzelf dat slechts gewerkt wordt met erkende, vakbekwame vervoerders.
Vermeldenswaardig hier is, dat Metaalhandel Ketting beschikt over een uitgebreid park van afvalopslagcontainers, variërend in grootte van 1 tot 40 m³. Deze wisselcontainers worden bij de klant op locatie geplaatst, waarna ze met een vaste frequentie of op afroep omgewisseld worden voor lege containers.

Dit soort oplossingen onderstreept onze filosofie, namelijk: het samen met de klant vinden van een efficiënte, voordelige en verantwoorde oplossing voor afvoer en recycling van metalen.

Calculator

In verband met de huidige situatie rondom het coronavirus (COVID-19) kunnen we geen garantie bieden op de te berekenen prijzen. Onderstaande calculator is dan ook tijdelijk onder voorbehoud.

...

...