Lood - Metaalhandel Ketting
Welke materialen zijn geschikt voor recycling

Lood

Lood is een grijsblauw metaal dat zacht, buigzaam en kneedbaar is. Lood weegt in verhouding zwaar. Door het lage smeltpunt is lood verhoudingsgewijs een makkelijk recyclebaar metaal. Mede door deze eigenschappen is lood het enige metaal waarbij de secundaire productie de primaire overtreft. 95% van het lood wordt ingezameld en hergebruikt, hiermee is lood het meest gerecyclede non ferro metaal. Belangrijkste toepassingsgebied van lood is in de bouw (daklood, afvoerpijpen e.d.) en in accu’s. Daarnaast bestaat er nog een categorie “kwaliteit balanseerlood”; meestal gaat het hier om lood verontreinigd met ijzer en / of messing ventieltjes.

Meer informatie over in te leveren materialen