oud ijzer inleveren regio Rotterdam en Pernis

Import en export

De gunstige ligging en de huidige infrastructuur hebben onze handelsactiviteiten met het buitenland gedurende de laatste jaren bevorderd. Daarnaast voldoet onze organisatie aan noodzakelijke voorwaarden om import en export succesvol uit te voeren.

Wij noemen hier:

  • Kennis van en inzicht in de internationale markt
    Metaalhandel Ketting heeft op het gebied van import en export tal van contacten binnen de Europese Unie, in de voormalige Oostbloklanden en in de Verenigde Staten. Voor wat betreft het aangaan van de buitenlandse relaties wordt een actief beleid gevoerd. De internationale ontwikkelingen inzake vraag en aanbod hebben voortdurend onze aandacht.
  • Ervaring met internationale transporten
    Meer nog dan in de Nederlandse situatie speelt bij internationaal transport kennis van voorschriften een grote rol. Metaalhandel Ketting is met deze materie vertrouwd en beschikt over de faciliteiten om benodigde exportdocumenten snel en correct te verzorgen. Ook het aanvragen van exportvergunningen en vervoer van gevaarlijke stoffen naar het buitenland behoort tot de mogelijkheden.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • Importeren uit Roemenië en Litouwen
  • Export van schroot naar Oekraïne, accu's naar Litouwen en koper en brons naar Belgie

Externe ontwikkelingen, zoals de eenwording en uitbreiding van de Europese Unie en openstelling van de internationale markten, zullen in de toekomst het volume aan buitenlandse handel verder doen toenemen. Metaalhandel Ketting is daar klaar voor. Wij nodigen u graag uit deze uitdagende mogelijkheden samen met ons verder te onderzoeken.