Boeteclausule bij batterijen/accu's in schroot

9 jun 2023

Boeteclausule bij batterijen/accu's in schroot

De sterke toename van het aantal branden als gevolg van het ontbranden van (lithium-ion) batterijen en -accu's tussen het reguliere schroot leiden ertoe dat steeds meer (metaal)recyclingbedrijven overgaan op het opnemen van boeteclausules.

Naar de mening van het MRF-bestuur is deze maatregel helaas onvermijdelijk. leder bedrijf beslist natuurlijk zelf over zijn inkoopvoorwaarden en acceptatiebeleid. Maar hoe meer bedrijven in de keten zo'n beleid invoeren, des te effectiever. Daarom een dringend advies aan alle leden: overweeg serieus zo'n beleid in te voeren. Ontdoeners en toeleveranciers moeten alerter warden op de aanwezigheid van met name lithium-ion batterijen. Van die batterijen zijn er al vele miljoenen in gebruik en de verwachting is dat in komende jaren dit aantal met minstens factor 14 toeneemt.

Veel van die batterijen en de producten waarin ze zitten, warden niet apart gehouden en ingeleverd, maar belanden in het reguliere schroot of restafval.

Negatieve gevolgen

De branden hebben enorme gevolgen. De directe schades, verhoogde verzekeringspremies (en stijging eigen risico) en investeringen in preventie, detectie en bestrijding. Problemen met gemeente en provincie. En niet in de laatste plaats: de veiligheidsrisico's voor collega's en omwonenden.

Boeteclausule

We kunnen een drempel opwerpen, als de gehele keten een boeteclausule invoert bij het aantreffen van batterijen tussen het schroot (muv separaat aangeleverde batterijen/accu's en/of e-waste). Dit kan door uw toeleveranciers een brief/mail te sturen, waarin u de maatregel
uitdrukkelijk aankondigt met -indien gewenst -bovenvermelde argumenten. De boodschap zelf hoeft niet meer te bevatten, dan:

Vanaf 01-06-2023 zullen wij voor iedere aangetroffen (li-ion) batterij / accu een bedrag van €25,00 in mindering brengen. Apart ingeleverd e-waste en accu's/batterijen zijn hiervan uitgezonderd. 

boete_batterijen


Share